Trasa

OPIS TRASE
Začetni del teka je pri obeh trasah (5 in 10 km) enak.
 
Start bo potekal pred Centrom Ivana Hribarja Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin.
Po 300 m trasa prečka most in nato zavije desno na ulico Za hribom. Ob vznožju Ongra se teče mimo Župnije Trzin ter naprej vse do Gradu Jable, kjer se progi razdelita na daljšo in krajšo (TRASA 1 IN TRASA 2).

Trasa 1 (5 km) zavije levo na učno pot, kjer naredi krog do Smučišča Trzin v Dovgi dolini in se nato vrne mimo gradu in župnije nazaj. Kmalu zavije levo proti OŠ Trzin, preko mosta, desno ob potoku Pšata in v cilj.

Trasa 2 (10 km) se nadaljuje po makadamu mimo smučišča Trzin, kjer se začne vzpon po gozdnih poteh proti Dobenu. Ko doseže spodnje Dobeno, poteka nekaj metrov po asfaltu, nato pa se začne strmejši vzpon vse makadamske poti, ki vodi proti Mengeškemu bajerju. Sledi dolg spust, nato pa mimo lovske koče in grajske cerkve po ravnini nazaj proti Trzinu.

TRASA 1 (5 km)

Štart-Mengeška cesta   Za Hribom – Grajska cesta  Učna pot Trzin   Grajska cesta  Za Hribom  – Mengeška cesta – Cilj.

TRASA 2 (10 km)

Štart – Mengeška cesta   Za Hribom    Grajska cesta   Na Gmajni   Ropretova cesta   Dobeno   Loka pri Mengšu  Grajska cesta  Za Hribom  – Mengeška cesta- Cilj.

Trasi teka in parking Tek Petra Levca Trzin