Nagradna igra

Pravila nagradne igre »Tek Petra Levca Skirca Trzin«

1. Organizator in izvajalec nagradne igre »Tek Petra Levca Skirca Trzin« je Športno društvo Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.

2. Nagradna igra poteka na FB spletni strani teka https://www.facebook.com/events/816167022054876/  od 25.2.2019 do vključno 17.4.2019.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

 • Odgovorijo na nagradno vprašanje, 
 • Se prijavijo na  Tek Petra Levca Skirca Trzin in plačaj prijavnino.
 • Deli info o Teku na svoj Facebook zid.
 • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 18 let,
 • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V Nagradni Igri lahko sodelujejo le prijavljeni tekači s plačano prijavnino!.

V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije nagradne igre,   ter njihovi ožji družinski člani.

5. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim FB profilom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrade.

4. Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

7. Nagrajenci glavnih nagrad v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Žrebanja bodo izvedli predstavniki Izvajalca. Javno žrebanja bo potekalo: 18.4.2019 ob 17.00 uri v Pizzeriji Olivia.

5. Nagradni sklad vsebuje:

 • I robot Rumba;

 • Začetni tečaj potapljanja;

 • Pedikuro;

 • Večerja za 2 v pizzeriji Olivia.

6. Organizator (podeljevalec nagrade) bo nagrajence obvestil po FB (zasebno). Nagrajenec mora nagrado prevzeti na Teku Petra Levca ob pred razglasitvijo rezultatov teka 20.4.2019 ob 13.00.

Nagrajenci bodo najkasneje v roku 10 dni po zaključku nagradne igre navedeni tudi na FB strani teka in društva.

7. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

8. Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € oz. je skupna vrednost nagrad v davčnem letu presegla 84 €, bo podeljevalec nagrade za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105,108 ZDOH-2-UPB6).

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

9.. Organizator, partnerji in Izvajalec ne krijejo stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

10. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

11. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov trzinsportnodrustvo@gmail.com.

12. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

13. Varovanje in uporaba podatkov:               
Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporabljajta za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator bo podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, izdelave analiz ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

14. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake izvedbe nagradne igre bo Organizator reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

15. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v aplikaciji. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

16. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova trzinsportnodrustvo@gmail.com. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

21. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Ljubljana, 19. 2. 2019

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.